Sizin için Sizin için

Aromatik Uçucu Yağlar

Aromatik uçucu yağlar Genellikle sıvı halde olurlar.Kuvvetli koku ve uçucu madde içerirler.Suda çözünmezler.Su buharı distilasyonu ile elde edilirler.Çiçek,yaprak, meyve kabukları, kısmen de bitki, ağaç kabuğu ve köklerinden elde edilirler. Aromatik uçucu yağlar Koku ve tatların kıymetli ve en vazgeçilmez hammaddeleridir. Aromatik Uçucu yağlar, açıkta bırakıldığında oda sıcaklığıyla birlikte buharlaşma gösterirler.ve hoş kokular bırakabilriler, Ciltte kolayca emilim sağlayan ve sabit yağlarla birlikte belli oranlarda karıştırılarak haricen kullanılabilirler